***

DINKA ZANKI

Kontakt osoba:

Dinka Zanki

Adresa:

Ul. Ivana Gundulića 7, 21485, Komiža, Croatia

Telefon:

Email:

Web:

Tip smještaja:

apartman 1/2+2***