Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijama te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća korisnika pravo na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Grada Komiže uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice Grada Komiže:

Pisanim putem na adresu:
Turistička zajednica Grada Komiže
Riva sv. Mikule 2
21485 Komiža

Putem elektroničke pošte:
info@tz-komiza.hr
Tel/fax: +385 21 713 455
Mob: +385 91 171 34 55

Dokumenti za preuzimanje:

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Odluka o imenovanju službenika za informiranje