**

ANTONIJA VITALJIĆ-PROHASKA

Kontakt osoba:

Antonija Vitaljić - Prohaska

Adresa:

Obala Pape Aleksandra III. 4, 21485, Komiža, Croatia

Telefon:

Mobitel:

Email:

Web:

Tip smještaja:

soba 1/2*** soba 1/2** studio apartman 1/8**