CRKVA SV. JERONIMA I FRANJEVAČKI SAMOSTAN(VIS)

Početkom XVI. stoljeća franjevci – konventualci su na poluotoku Prirovu dali sagraditi svoj samostan i crkvu svetog Jerolima. Samostan je sagrađen na temeljima antičkog rimskog kazališta. Mramor i kameni blokovi kazališta su korišteni u gradnji samostana i crkve. I danas se ističu mramorni blokovi uzidani u pročelje i antički natpisi (najpoznatiji je onaj na ulazu u samostansko dvorište koji svojim tekstom označava svoju starost, „CIL“ (149). Izvor vis-central.com

Adresa:

43.062621,16.188302

Telefon:

Mobitel:

Email:

Web:

Radno vrijeme