CRKVA SV. ANTUNA (OKLJUČNA)

Barokna kapela sv. Antuna Padovanskog sagrađena je uz kuću s polukružnom kulom u selu Oključna kao obiteljska kapela. Izgrađena je 8.srpnja 1714. godine. Dao ju je sagraditi FranoVisković na svom imanju zvanom “Mirce” koje mu je poklonila mletačka vlast zbog zasluga u ratu protiv Turaka. Andrija Kuljiš, komiški župnik, blagoslovio je kapelu. Čak i Antun Matijašević Karamaneo piše nekoliko godina nakon izgradnje da ju je sagradio Visković što dokazuje i njegov grb na nadvratniku. Izvor vis-central.com

Adresa:

43.070091,16.116791

Telefon:

Mobitel:

Email:

Web:

Radno vrijeme