CRKVA GOSPA OD SEDAM ŽALOSTI

Ovo je najmlađa komiška crkva, sagrađena 1759. g. u blizini kaštela („Komuna“, 16. st.) na poticaj župnika i književnika Mihovila Milinkovića i novčanim doprinosima vjernika. Komižani je zbog toga i danas zovu Nova crkva. Dopuštenje za njezinu izgradnju dao je 1752. g. mletački dužd Loredano i hvarski biskup Bonajuti. Sagrađena je da bi se iz nje što lakše i brže mogla nositi pričest nemoćnima i umirućima, odnosno za dijeljenje popudbine, kako svjedoči latinski natpis na njezinu pročelju. Potom je dograđena prostorija za krstionicu sa zidnom kustodijom za sveta ulja, što je najvjerojatnije preneseno iz Mustera, a ima stilske odlike Bokanića. Na malom mramornom oltaru je slika Gospe Žalosne. Na zidovima su slike sv. Jeronima i Bogorodice s Djetetom i grupom svetaca. Pjevalište je rad istog majstora kao i u crkvi Gospe Gusarice. Ova crkva služi za svakodnevne obrede, što predstavlja rijedak primjer na našim prostorima.

Adresa:

43.043857,16.088767

Telefon:

Mobitel:

Email:

Web:

Radno vrijeme