KULTURNI CENTAR IVAN VITIĆ

Paviljon na Komiži nastao je kao programska dopuna vojarne «Rogači», kao Dom JNA, smješten u širi prostor Komiže tako da na specifičan način povezuje vojarnu s ribarskim mjestom. Paviljon, kao građevinski arhetip moderne i inovacijski poligon arhitekata moderne predstavlja i u Vitićevu primjeru teren za isprobavanje novih prostornih i konstrukcijskih ideja.

Adresa: {43.045856,16.091772}
Telefon: 
Mobitel: 
E-mail: 
E-mail: 
Website: 
Radno vrijeme: 

Pratite nas na Facebook-u.

Sve naše vijesti i novosti, događanja, video i fotografije.